در بالا ، مقاله های مرتبط با موضوع چاکراها را با هم مرور میکنیم. به مرور زمان ، سعی میکنیم به تعداد این نوشتار ها و مقالات اضافه کنیم . همچنین انیمیشن ها و فیلم های مرتبط با این موضوع را هم به زودی به این لیست اضافه خواهیم کرد.