سازمان ها و شرکت ها با توجه به نوع کاری که انجام می دهند و خدمتی که ارائه می دهند می توانند شامل مدیریت، کارمندان، کارگران و مشتریان شوند. این افراد همگی با هم ارتباطات مختلفی دارند که مدیریت این ارتباطات می تواند تاثیر زیادی در پیشبرد اهداف شرکت داشته باشد.

روانشناسی صنعتی و سازمانی

همه سازمان ها و شرکت های صنعتی نیازمند یک روانشناس و مشاور هستند تا بتواند به راحتی تمامی امورات مختلف روانشناسی صنعتی و سازمانی محیط را انجام دهد.

سازمان ها و شرکت ها با توجه به نوع کاری که انجام می دهند و خدمتی که ارائه می دهند می توانند شامل مدیریت، کارمندان، کارگران و مشتریان شوند. این افراد همگی با هم ارتباطات مختلفی دارند که مدیریت این ارتباطات می تواند تاثیر زیادی در پیشبرد اهداف شرکت داشته باشد.

در واقع روانشناسی صنعتی و سازمانی به به این محیط ها کمک می کنند تا بتوانند به راحتی تمامی مسائل و مشکلات مربوط به افراد در محیط کار را مورد بررسی قرار می دهد. در یک تعریف کلی تر می توان گفت که روانشناسی صنعتی و اجتماعی به بررسی رفتار افراد در رده های شغلی متفاوت در محیط کاری می پردازد.

روانشناسی صنعتی و سازمانی یکی از شاخه های علم روانشناسی است که می تواند با پیاده نمودن اصول روانشناسی در سازمان و محیط کار همراه باشد.

روانشناس صنعتی و سازمانی کیست؟
برای اینکه بتوانیم تمامی امورات مربوط به روانشناسی صنعتی و سازمانی را به طور دقیق مناسب در محیط اجرا نماییم نیاز است تا یک نفر به عنوان کارشناس و مشاور خبره در این زمینه در محیط کاری وجود داشته باشد.
هر چند برخی از مدیران بدون توجه به این مورد از ایجاد این نقش در سازمان خود جلوگیری می نمایند که در بلند مدت می تواند تاثیرات نامناسبی بر روی رفتار های محیطی کارکنان آن سازمان بگذراد.
روانشناس صنعتی و سازمانی فردی است که در این زمینه مدارک مورد تایید لازم را به دست آورده است و می تواند به راحتی در محیط کاری رفتار های افراد مختلف را مدیریت نماید.
این فرد شناخت کافی از جایگاه افراد در سازمان های مختلف داشته و با برنامه ریزی درست سعی می کند تا اشتباهات و رفتارهای نادرست هر شغل در سازمان یا شرکت به حداقل برساند.
دفتر روانشناس صنعتی و سازمانی باید محیط کاملاً جداگانه داشته باشد تا افراد بتوانند به راحتی در این محیط تردد نموده و مشکلات و مسائل مختلف کاری خود را بیان نمایند.
روانشناس صنعتی و سازمانی می تواند با تشکیل پرونده های مختلف برای افراد و برگزاری جلسات با آن ها، تمامی زوایای رفتاری این افراد را کشف نماید.
البته باید این را در نشر گرفت که روانشناسی صنعتی و سازمانی به رفتارهای مربوط به هر شغل نیز می پردازد. این رفتار ها کاملاً جدا از رفتار های فردی است که در سمت آن شغل انتصاب شده است. در واقع روانشناس صنعتی و سازمانی باید برای هر شغل فارغ از نوع شخصیت فرد مورد نظر در آن شغل، رفتار ها و اصول مختلف را مشخص نماید.
این امر باعث می شود تا شغل های مختلف چارچوب خاصی داشته و افراد بتوانند به راحتی خود را با آن وفق دهند.

کاربرد های روانشناسی صنعتی و سازمانی

همانطور که گفتیم روانشناسی صنعتی و سازمان با کاربرد های مختلف می تواند باعث بهبود شرایط کاری و همچنین اصلاح رفتار کارکنان در محیط کاری شود.
این نوع از روانشناسی می تواند در مراحل مختلف کاری به بررسی رفتار های کارکنان بپردازد.
استخدام کارکنان
مرحله ی اولی که روانشناسی صنعتی و سازمانی نقش مهمی در آن را ایفا می نماید مربوط به استخدام و انتخاب کارکنان به منظور استفاده در کار های مختلف می باشد.
وقتی فردی برای مصاحبه ی شغلی به یک سازمان یا شرکت مراجعه می نماید جدا از بحث های تخصصی با یک سری سوالات مربوط به محیط کاری رو به رو می شود. این سوالات در راستای بررسی رفتار فرد در محیط کاری و همگام سازی آن انجام می گیرد.

 

روانشناسی صنعتی و سازمانی می تواند از طریق روش های مختلفی در محیط کار انجام شود. گاهی لازم است تا با برگزاری کلاس های متوالی و در زمان های مشخص و یا جلسات شخصی با افراد در محیط کار این نوع از روانشناسی را پیاده نمود و از نتایج مناسب آن برای بهبود رفتار های افراد در محیط کاری استفاده نمود.

در بسیاری از مصاحبه های شغلی در مراحل مختلف از فردی به عنوان مصاحبه گر استفاده می شود که توانایی خوبی در شناسایی رفتار های مختلف فرد دارد. این امر باعث می شود تا فرد انتخاب شده از تمامی فیلتر های مناسب و مخصوص شرکت گذشته و بتواند در همان ابتدا بهترین ثمره را برای شرکت داشته باشد.

در بعضی از موارد دیده شده است که فرد انتخاب شده از نظر مهارت های کاری در سطح بسیار بالایی بوده اما به دلیل عدم در نظر گرفتن روانشناسی صنعتی و سازمانی در مصاحبه ی اولیه ، مشکلات متعدد رفتاری را در محیط سازمان برای افراد دیگر به وجود آورده است.

در مرحله ی استخدام، روانشناس صنعتی و سازمانی برای هر شغل معیارهای رفتاری و شخصیتی مناسبی را تعریف می کند و هنگام مصاحبه با طرح سوالات مختلف در نظر دارد تا فرد را بر طبق همین معیار ها مورد سنجش قرار دهد.

توسعه و آموزش شغلی

علاوه بر مرحله ی استخدام، روانشناسی صنعتی و سازمانی می تواند در تمامی مراحل کاری افراد با آموزش های لازم برای کسب مهارت های کاری و همچنین آموزش های لازم برای نحوه ی مدیریت کارکنان به افزایش سرعت کاری و پیشرفت سازمان یا شرکت کمک نماید.

البته روانشناسی صنعتی در کنار این موارد می تواند به بررسی ارگونومی کارها و قسمت های مختلف محیط سازمان ها برای تطبیق با کارمندان و توانایی های آن ها بپردازد. یک روانشناس صنعتی و سازمانی می تواند با نظرات خود در طراحی وسایل مختلف، این وسایل را در جهت کارکرد بهتر کارمندان مدیریت نماید.

سنجش رضایت کارمندان

یکی از اهداف روانشناسی صنعتی و سازمانی بررسی رضایت کارمندان از محیط کاری است. این کار از طریق بررسی رفتار های مختلف افراد در محیط کاری و واکنش های آن ها به مسائل غیر منتظره کاری صورت می گیرد.

مدیریت بهتر

با توجه به تعریف های مختلفی که روانشناسی صنعتی و سازمانی صورت گرفت می توان به راحتی متوجه شد که این شاخه از روانشناسی می تواند باعث افزایش کیفیت کار و همچنین مدیریت بهتر امور کاری و روابط بین کارمندان می شود.